Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến

Thứ sáu – 13/05/2022 23:53

Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo  các sở, ban, ngành tỉnh; Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến.

 


Tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau chỉ đạo công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của cơ quan, đơn vị và các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến. Đối với những thủ tục hành chính đã được cung cấp trực tuyến mức 3, 4 theo quyết định số 2500 ngày 16/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, nếu người dân, doanh nghiệp đến nộp hồ sơ trực tiếp thì công chức hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện và hoàn thành việc nộp hồ sơ trực tuyến tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; bảo đảm tất cả hồ sơ phát sinh của các thủ tục này phải được thực hiện trực tuyến (trừ hồ sơ nộp qua dịch vụ bưu chính công ích). Trường hợp, số lượng hồ sơ phát sinh nhiều, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có thể huy động thêm nhân sự để hỗ trợ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *