Tháo gỡ khó khăn, vướn mắc trong quản lý hoạt động di chuyển của người và phương tiện

Thứ năm - 26/08/2021 09:04

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo Công an tỉnh; Sở Giao thông vận tải; UBND các huyện, thành phố Cà Mau; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh về việc tháo gỡ khó khăn, vướn mắc trong quản lý hoạt động di chuyển của người và phương tiện.

Đối với phương tiện của đơn vị vận tải; doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hoạt động vận chuyển hàng hóa nội tỉnh đã được Sở Giao thông vận tải cấp Thẻ nhận diện (logo) thì không cần phải đăng ký với UBND cấp huyện.

Đối với phương tiện của đơn vị vận tải; doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hoạt động vận chuyển hàng hóa nội tỉnh đã được Sở Giao thông vận tải cấp Thẻ nhận diện (logo) thì không cần phải đăng ký với UBND cấp huyện.
 

Nội dung công văn nêu rõ: Việc quản lý người và phương tiện hoạt động trên địa bàn tỉnh trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, được Chủ tịch UBND tỉnh quy định, hướng dẫn tại Công văn số 4800/UBND-NNTN ngày 25/8/2021. Tuy nhiên, theo báo cáo, phản ánh của cán bộ, doanh nghiệp và người dân, việc quản lý, kiểm soát người và phương tiện lưu thông còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Nguyên nhân chủ yếu do: Một số cán bộ làm nhiệm vụ cấp giấy, kiểm soát người và phương tiện đi đường ở một số nơi nhận thức chưa đúng đối với một số quy định, hướng dẫn; một số nơi còn lúng túng, cứng nhắc, chưa vận dụng các chủ trương, nguyên tắc để xem xét, giải quyết các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền; một số hoạt động của người và phương tiện chưa được quy định, hướng dẫn rõ ràng, chi tiết nên khó thực hiện. Để khắc phục tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo cán bộ các ngành chức năng thực hiện nhiệm vụ cấp phép, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của người và phương tiện phải nghiên cứu, cập nhật, nắm chắc các quy định, hướng dẫn đã ban hành, nhất là phải hiểu rõ mục đích, yêu cầu, các nguyên tắc, phân cấp thẩm quyền để thực hiện việc cấp giấy phép hoạt động cho người và phương tiện, nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng với số lượng tối thiểu để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh; tham mưu giải quyết (cấp phép) cho các trường hợp phát sinh nhu cầu đi lại (là những trường hợp không thể không giải quyết), chưa có quy định điều chỉnh đảm bảo đúng theo mục tiêu, yêu cầu, quy định về nguyên tắc và thẩm quyền cấp phép; tuyên tryền, giải thích cho doanh nghiệp, người dân đối với những trường hợp không được cấp phép, cấp phép có hạn để nhân dân hiểu, đồng tình ủng hộ (tránh tình trạng không chủ động xử lý theo thẩm quyền; không giải thích, đùn đẩy trách nhiệm về cấp trên... gây bức xúc cho nhân dân).

Đối với việc đi lại của nhân viên hành chính làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh (nhà máy sản xuất công nghiệp; các chi nhánh giao dịch ngân hàng;...): Doanh nghiệp sắp xếp cho từ 70% trở lên số nhân viên làm việc trực tuyến tại nhà; tối đa 30% số nhân viên được đến cơ quan làm việc (chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp có khu hành chính tách biệt với khu sản xuất của công nhân).

Trường hợp doanh nghiệp không có khu hành chính tách biệt với khu sản xuất, phải thực hiện phương án “3 tại chỗ” hoặc “1 cung đường, 2 điểm đến”. Riêng đối với Ngân hàng, Kho bạc được phép hoạt động, thực hiện theo Công văn số 4780/UBND-KGVX ngày 25/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong số 30% nhân viên đến cơ quan làm việc: Doanh nghiệp lập danh sách những người có nhiệm vụ bắt buộc phải đi ra đường (như nhân viên đi giao dịch với ngân hàng, nhân viên đi thu mẫu, xét nghiệm mẫu nông sản; nhân viên đi chợ mua thực phẩm nấu ăn cho công nhân...; ghi rõ lý do ra đường cụ thể của từng người, gửi đến UBND cấp xã nơi có trụ sở của doanh nghiệp để xem xét, cấp giấy đi đường. UBND cấp xã cấp giấy đi đường cho tất cả nhân viên của doanh nghiệp có trụ sở trên địa bàn, kể cả nhân viên có nơi cư trú ngoài địa bàn cấp huyện; giấy đi đường phải xác định phạm vi, cung đường và thời gian hoạt động cụ thể. Sau khi cấp giấy đi đường cho nhân viên cư trú ngoài địa bàn cấp huyện, phải thông báo cho địa phương có liên quan biết ngay sau khi cấp để phối hợp quản lý. Ngoài những nhân viên được cấp giấy đi đường, số còn lại (trong 30% nói trên) làm việc “3 tại chỗ” ở cơ quan.

Khi có nhu cầu đổi ca với những người làm việc tại nhà; doanh nghiệp lập kế hoạch đổi ca và danh sách nhân viên cần đổi ca (danh sách đổi ca đối với những nhân viên đi ra đường, phải nêu cụ thể như cấp lần đầu nói trên) gửi đến UBND cấp xã, nơi có trụ sở của doanh nghiệp xác nhận để thực hiện đổi ca.

Đối với các doanh nghiệp hoạt động cung cấp lương thực, thực phẩm; cung cấp giống, vật tư, thức ăn cho sản xuất nông nghiệp, thủy sản; doanh nghiệp thu mua, thu hoạch nông, thủy sản (tôm, lúa...): Doanh nghiệp lập danh sách những người phải thường xuyên ra đường, phạm vi, cung đường thường xuyên hoạt động, gửi đến cơ quan có thẩm quyền (UBND cấp xã, nếu di chuyển trong nội huyện; UBND cấp huyện, nếu di chuyển trong nội tỉnh) để xem xét cấp giấy đi đường. Đối với hoạt động thu hoạch tôm công nghiệp, doanh nghiệp đăng ký danh sách người chuyên thu hoạch tôm, kèm theo giấy chứng nhận xét nghiệm PCR hoặc test nhanh của từng người, gửi đến UBND cấp xã, huyện xem xét cấp giấy đi đường (không nhất thiết là doanh nghiệp do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất, như quy định tại Công văn số 4800/UBND-KT ngày 25/8/2021). Giấy đi đường phải xác định vùng hoạt động, cung đường đi và thời gian đi cụ thể theo từng ngày; mỗi lần cấp giấy, cho phép thời gian hoạt động 03 ngày, phù hợp với thời gian chứng nhận trên giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Đối với phương tiện (bao gồm lái xe và người trên xe) vận chuyển hàng hóa từ tỉnh ngoài vào trong tỉnh và ngược lại (phương tiện được cấp thẻ luồng xanh có mã QR-Code): Việc cấp phép hoạt động, dừng đỗ, bốc dỡ hàng hóa, thực hiện theo quy định tại các văn bản hướng dẫn như trước đây. Đối với phương tiện vận chuyến hàng hóa đường thủy nội địa thực hiện theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 1437/SGTVT-VT ngày 19/7/2021. Đối với phương tiện của đơn vị vận tải; doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hoạt động vận chuyển hàng hóa nội tỉnh: Sở Giao thông vận tải đã cấp Thẻ nhận diện (logo) thì không cần phải đăng ký với UBND cấp huyện (như đã quy định tại Công văn số 4800/UBND-KT ngày 25/8/2021). Ngưng hoạt động vận chuyển hàng hóa nội tỉnh đối với hộ kinh doanh và cá nhân, kể cả phương tiện đã được Sở Giao thông vận tải cấp logo nội tỉnh trước đây; Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm thu hồi trên hệ thống và hủy giá trị hiệu lực của logo đối với các phương tiện này.

Đối với người dân sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, được sử dụng giấy đi chợ để đi mua con giống, thức ăn, vật tư phục vụ sản xuất của các cơ sở bán lẻ tại chợ, nơi được phép đi; trường hợp đi mua tại cơ sở ngoài phạm vi chợ được phép đi, UBND cấp xã xem xét, thật cần thiết, chính đáng thì mới cấp phép, nhưng phải xác định cụ thể phạm vi, cung đường và thời gian đi lại.

Đối với thuyền viên lao động trên tàu khai thác, thu mua sản phẩm thủy sản trên biển; người dân di chuyển phương tiện đi cải tạo ao đầm nuôi thủy sản và các trường hợp tương tự, đề nghị UBND cấp huyện căn cứ vào các nguyên tắc, quy định đã hướng dẫn, cho ý kiến theo thẩm quyền để chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện.

Về biện pháp thực hiện: UBND cấp huyện được ủy quyền cho ngành chuyên môn của huyện thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp (như giao Phòng Kinh tế hạ tầng cấp giấy đi đường,...); chủ động thiết kế các biểu mẫu giấy tờ phù hợp, cách làm tiện lợi, ứng dụng công nghệ thông tin... để giảm bớt thủ tục, thời gian thực hiện cho doanh nghiệp, người dân.

Việc cấp giấy cho các trường hợp đặc biệt, không thường xuyên, chỉ đi một lần, đi một người, trường hợp khẩn cấp, thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện cấp giấy đi đường (như đi trị bệnh trên tuyến tỉnh; đi qua lại địa bàn giáp ranh xã, nhưng khác huyện...), cho phép UBND cấp xã cấp giấy đi đường, nhưng phải báo cáo (có thể bằng điện thoại), có sự đồng ý của lãnh đạo UBND cấp huyện trước khi cấp và phải thông tin đến địa phương có liên quan (nơi đến) biết để phối hợp thực hiện.

Nguyệt Thanh - camau.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây