Tết dương lịch năm 2022 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội được nghỉ 3 ngày

21/12/2021 05:20    

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết dương lịch năm 2022.Ảnh minh họa.

Theo đó, Tết dương lịch năm 2022 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội được nghỉ Tết dương lịch 01 ngày thứ bảy, 01/01/2022; nghỉ hàng tuần 01 ngày (chủ nhật, ngày 02/01/2022); nghỉ bù 01 ngày thứ 2, ngày 03/01/2022 (do ngày Tết dương lịch là ngày thứ 7). Do đó, Tết dương lịch năm 2022, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội được nghỉ được nghỉ liên tục 3 ngày từ ngày 01 đến ngày 03/01/2022 (từ thứ bảy đến hết ngày thứ hai).

Treo cờ Tổ quốc tại trụ sở các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp và hộ gia đình trên địa bàn tỉnh từ 06 giờ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 01/01/2022.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phân công người trực, bố trí, sắp xếp các bộ phận hợp lý nhằm đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân, an ninh trật tự, an toàn trong cơ quan và giải quyết các công việc đột xuất và công tác phòng chống dịch COVID-19 (nếu có) của cơ quan, đơn vị trong những ngày nghỉ.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *