Tăng cường sử dụng Công báo điện tử

Thứ năm – 28/04/2022 00:39

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau; Văn phòng UBND tỉnh; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tăng cường sử dụng Công báo điện tử.
 

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến để sử dụng hiệu quả Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Công báo điện tử cấp tỉnh.
 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân sử dụng hiệu quả Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Công báo điện tử cấp tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh gửi văn bản do HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành để đăng Công báo điện tử cấp tỉnh trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh theo quy định tại Điều 84, Điều 86 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan. Đồng thời, thực hiện xuất bản Công báo điện tử có định dạng PDF, .DOC có ký số theo quy định.
Nguyệt Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *