Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện bình thường mới

Thứ sáu - 13/08/2021 08:36

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện bình thường mới trên địa bàn tỉnh.


Phải thực hiện kịp thời, chặt chẽ việc xác định nguồn lây, truy vết, khoanh vùng, dập dịch.


Nội dung Chỉ thị nêu rõ: Đại dịch Covid-19 ở nước ta đã và đang diễn biến rất phức tạp, nhất là đợt bùng phát dịch lần thứ tư tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam với tốc độ lây lan rất nhanh (riêng tại tỉnh Cà Mau đầu tháng 7 năm 2021 đến nay có 50 ca nhiễm), ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của người dân, đến phát triển kinh tế - xã hội và mọi mặt của đời sống. Với quyết tâm chính trị cao, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền, các ngành và nhân dân trong tỉnh đã chung sức, đồng lòng chống dịch với tinh thần chủ động, đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả, nhất là thực hiện nghiêm túc giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện biện pháp 5k của Bộ Y tế, triển khai chặt chẽ các biện pháp quản lý người, phương tiện ra, vào tỉnh... Đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh được kiểm soát, hầu hết các ca lây nhiễm là người từ ngoài tỉnh về được cách ly tập trung hoặc trong khu vực phong tỏa; ngành Y tế đã tổ chức sàng lọc, xét nghiệm các đối tượng có nguy cơ và thực hiện tiêm vắc xin do Trung ương phân bổ với tiến độ nhanh nhất; xây dựng và chuẩn bị sẵn sàng các phương án điều trị, kịch bản ứng phó với các tình huống dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn.

Nhận định những tháng tới, tình hình dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và một số tỉnh khu vực còn diễn biến phức tạp. Đối với tỉnh Cà Mau, tuy dịch bệnh được kiểm soát, nhưng nguy cơ lây nhiễm vẫn còn cao, nhất là người về/đến tỉnh Cà Mau không chấp hành nghiêm việc khai báo y tế, trốn cách ly, việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch ở một số nơi còn lơ là, chủ quan, đồng thời do áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nên hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và nhân dân gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; trên cơ sở kết quả đạt được, mức độ dịch bệnh theo quy định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và về đặc điểm vị trí địa lý của tỉnh (nhất là có điều kiện thuận lợi trong kiểm soát dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài). Để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Phải nhất quán mục tiêu bảo vệ tính mạng, sức khỏe nhân dân là trên hết, trước hết, đồng thời phát triển kinh tế - xã hội để có nguồn lực chống dịch và bảo đảm tốt nhất cuộc sống cho người dân. Phải đặt nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch bệnh và các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, phục hồi, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh dưới sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của cấp ủy, sự quản lý, điều hành linh hoạt, sáng tạo của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện Phương án thiết lập và bảo vệ an toàn dịch bệnh Covid-19 (vùng xanh) trên địa bàn tỉnh (Phương án) đảm bảo các yêu cầu, nhiệm vụ sau: Rà soát, hệ thống lại việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, các khâu trong công tác phòng, chống dịch bệnh và đánh giá việc tổ chức thực hiện ở các ngành, địa phương; chấn chỉnh ngay những yếu kém trong khâu tổ chức thực hiện và khẩn trương điều chỉnh, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đảm bảo đầy đủ, chặt chẽ, thống nhất, cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu để triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Chỉ đạo kiểm soát, quản lý chặt người từ bên ngoài vào tỉnh. Tập trung rà soát, chấn chỉnh những địa phương, lĩnh vực, những khâu quản lý chưa nghiêm, chưa chặt chẽ; chỉ đạo thiết lập hàng rào kiểm soát vùng giáp ranh (kể cả đường bộ, đường thủy, đường biển, đường mòn, lối tắt) thật chặt chẽ, ngăn chặn tuyệt đối các nguồn lây nhiễm từ bên ngoài vào, đồng thời thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch trong tỉnh, đảm bảo giữ vững vùng xanh trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường quản lý, siết chặt các mặt công tác, các khâu phòng, chống dịch bên trong của tỉnh. Thực hiện kịp thời, chặt chẽ việc xác định nguồn lây, truy vết, khoanh vùng, dập dịch; tổ chức xét nghiệm, tiêm ngừa vắc xin đảm bảo tiến độ nhanh nhất, nhiều nhất, an toàn. Tiếp tục thực hiện nghiêm quy định tổ chức cách ly y tế (kể cả cách ly tập trung, tại gia đình); phải quản lý, giám sát thật nghiêm, chặt chẽ các đối tượng bị cách ly, đồng thời phải kịp thời động viên, chia sẻ, hỗ trợ những người bị cách ly tập trung và tại gia đình. Khẩn trương tổ chức ngay các bệnh viện để tổ chức thu dung, điều trị những người bị nhiễm Covid-19 theo mô hình “tháp 3 tầng”, lưu ý phải xác định mức độ nguy cơ và về tỷ lệ bệnh (nhẹ, trung bình, nặng, nguy kịch) trong tổng số ca bệnh theo từng tầng bệnh để trang bị cơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ sinh phẩm, thuốc men... và xác định phương pháp, bố trí nhân lực điều trị, đảm bảo đầy đủ, kịp thời, phù hợp, hiệu quả. Chỉ đạo thực hiện rước công dân tỉnh Cà Mau có hộ khẩu thường trú, có nhà ở tại tỉnh Cà Mau hiện đang có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh bị kẹt lại tại một số tỉnh, thành phố về tỉnh Cà Mau, bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng, tuyệt đối an toàn.

Tổ chức lại các hoạt động kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới theo nguyên tắc phải đảm bảo an toàn. Có quy định cụ thể cho từng địa bàn, với từng nhóm hoạt động tiếp tục dừng, cấm; nhóm hoạt động có giới hạn (kể cả đi lại, các hoạt động tại công sở, trường học, bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh...); nhóm các hoạt động trở lại bình thường.

Tập trung hướng dẫn, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, sớm ổn định đời sống nhân dân trên tinh thần vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo tốt nhất hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hướng dẫn người dân có kế hoạch sản xuất ngư, nông, lâm nghiệp phù hợp, hiệu quả, đảm bảo giá cả tốt nhất cho người dân; có giải pháp hiệu quả hỗ trợ nhân dân, doanh nghiệp trong việc sản xuất, phân phối, cung ứng, tiêu thụ hàng hóa được thuận lợi, nhanh chóng (nhất là trong khâu lưu thông).

Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 theo quy định của Chính phủ và chính sách đặc thù của tỉnh đối với các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đảm bảo đúng đối tượng, đầy đủ, kịp thời, công bằng, công khai, minh bạch. Rà soát, đánh giá lại tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo để có giải pháp chỉ đạo phù hợp.

Huy động lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch phù hợp, đảm bảo an toàn cho lực lượng phòng, chống dịch; kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân làm tốt; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định, chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch.

Các đảng ủy: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, chỉ đạo chủ động sẵn sàng, bố trí lực lượng, phương tiện, phối hợp với các cơ quan, địa phương tham gia công tác phòng, chống dịch. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân (đặc biệt lưu ý: Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội có thể phát sinh, gia tăng do tác động từ dịch bệnh).

Bí thư các Huyện ủy, Thành ủy, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo sát sao, phát huy vai trò của các cấp ủy, chính quyền, huy động cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới theo Chỉ thị này và Phương án của UBND tỉnh, đảm bảo lãnh đạo thực hiện đạt hiệu quả cao nhất đồng thời 02 nhiệm vụ quan trọng: Vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới; chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện ở địa phương, đơn vị mình phụ trách.

Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên và nhân dân trong phòng, chống dịch bệnh và tổ chức sản xuất, kinh doanh trong điều kiện bình thường mới; vận động quyên góp hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, sớm ổn định cuộc sống; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác bảo vệ, nâng cao sức khỏe của bản thân và cộng đồng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo, đài bám sát các chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền định hướng dư luận xã hội, tạo sự thống nhất cao trong công tác phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới; tránh thông tin, tuyên truyền, khích lệ các hoạt động không đúng với chủ trương của tỉnh, khai thác đưa tin một chiều, thiếu kiểm chứng gây tâm lý hoang mang trong nhân dân; thường xuyên tuyên truyền, thông tin về những mô hình, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt trong phòng, chống dịch và trong thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời, thông tin phê phán những hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch để nhắc nhở, răn đe chung toàn xã hội.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phân công phụ trách các đảng bộ trực thuộc tiếp tục tăng cường kiểm tra, nắm chắc tình hình, địa bàn, cùng với địa phương triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này và Phương án của UBND tỉnh.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nguyệt Thanh - camau.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây