Ký kết thỏa thuận hợp tác liên kết chuỗi giá trị tôm rừng

Thứ hai – 14/03/2022 21:18

Ký kết thỏa thuận hợp tác liên kết chuỗi giá trị tôm rừng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cà Mau vừa chủ trì, phối với các đơn vị có liên quan trao đổi, thống nhất tiến tới ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện liên kết chuỗi giá trị tôm rừng đạt chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc tế giữa doanh nghiệp và hộ dân liên quan trong vùng nuôi tôm – rừng mà tiểu dự án 8 thuộc Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (gọi tắc là dự án ICRSL) đang triển khai tại tỉnh Cà Mau.Đại diện các bên có liên quan tham gia dự án trao đổi, thống nhất và tiến tới ký kết thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Cà Mau.


Theo đó, các bên có liên quan như: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau là đơn vị chủ đầu tư dự án; Ban quản lý các dự án ODA và NGO là đơn vị đại diện chủ đầu tư; Công ty cổ phần tôm Miền Nam và Công ty cổ phần Camimex là đơn vị tham gia phối hợp; UBND huyện Năm Căn, Ngọc Hiển là đơn vị phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện dự án; Ban quản lý rừng phòng hộ biển Tây và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Ngọc Hiển là đơn vị chủ rừng tại vùng triển khai dự án đã trao đổi, thống nhất và ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện liên kết chuỗi giá trị tôm rừng đạt chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc tế giữa doanh nghiệp và hộ dân liên quan trong vùng nuôi tôm – rừng mà tiểu dự án 8 đang triển khai với quyết tâm hỗ trợ lẫn nhau để thực hiện thành công việc xây dựng vùng nuôi tôm đạt chứng nhận quốc tế trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Việc hợp tác trên cơ sở tuân thủ luật pháp của Việt Nam, phù hợp với chuyên môn, trách nhiệm, quyền hạn, và chức năng nhiệm vụ của mỗi bên trên tinh thần tự nguyện. Hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cùng phát triển, đảm bảo lợi ích cho các bên tham gia.

Khi tổ chức triển khai thực hiện dự án trên sẽ hỗ trợ liên kết giữa doanh nghiệp và hộ nông dân, thực hiện chuỗi liên kết nuôi tôm có trách nhiệm đạt tiêu chuẩn Eu Organic; cải thiện thu nhập cho người dân thông qua nuôi tôm có chứng nhận quốc tế, có thị trường tiêu thụ đảm bảm, ổn định; nâng cao nhận thức và năng lực của các bên tham gia dự án về kỹ thuật nuôi, tầm quan trọng của công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái tự nhiên, nâng cao vị thế ngành tôm Cà Mau trong giai đoạn hội nhập. Đồng thời, khuyến khích nông dân liên doanh, liên kết, mở rộng sản xuất, áp dụng cách thực hiện nuôi trồng bền vững. Từ thành công của dự án này sẽ nhân rộng các mô hình chuỗi cung ứng bền vững trên địa bàn tỉnh Cà Mau trong thời gian tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *