Hướng dẫn tặng quà đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Thứ bảy – 08/01/2022 10:41

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh vừa ban hành hướng dẫn về việc tặng quà đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
 

Mức tặng quà Tết cho hộ nghèo là 400.000 đồng/hộ, hộ cận nghèo là 350.000 đồng/hộ.
 

Theo đó, đối với ngân sách Trung ương (quà của Chủ tịch nước) mức tặng 600.000 đồng/người, bao gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân của 02 liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

Mức tặng 300.000 đồng/người, bao gồm đối tượng người có công với cách mang: Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Đại diện thân nhân của liệt sĩ gồm: (cha, mẹ, vợ (chồng), con, người nuôi dưỡng liệt sĩ theo quy định) là một người duy nhất trong toàn bộ thân nhân liệt sĩ còn sống được nhận một suất quà. Trường hợp đại diện thân nhân liệt sĩ đồng thời là đối tượng nhận quà theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định số 2408/QĐ-CTN của Chủ tịch nước thì cử đại diện thân nhân còn lại của liệt sĩ để nhận một suất quà đối với đại diện thân nhân liệt sĩ. Trường hợp thân nhân liệt sĩ chỉ có duy nhất một người còn sống đồng thời đại diện duy nhất đó thuộc đối tượng tặng quà theo quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định số 2408/QĐ-CTN của Chủ tịch nước thì người đó được nhận thêm một suất quà đối với đại diện thân nhân của liệt sĩ. Trường hợp thân nhân liệt sĩ có từ hai người trở lên còn sống đều thuộc đối tượng tặng quà theo quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định số 2408/QĐ-CTN của Chủ tịch nước thì cử một người để nhận một suất quà đối với đại diện thân nhân của liệt sĩ.

Người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân) là một người duy nhất được họ tộc ủy nhiệm việc thờ cúng liệt sĩ theo đúng quy định của pháp luật (chỉ giải quyết hưởng quà khi có quyết định thờ cúng liệt sĩ). Mỗi một liệt sĩ thì người thờ cúng liệt sĩ được nhận một suất quà. Việc tặng quà Tết đến người thờ cúng liệt sĩ phải đảm bảo đúng đối tượng, không trùng lặp và không bỏ sót.

Đối với ngân sách tỉnh, mức tặng 300.000 đồng/người, bao gồm: Các đối tượng thuộc đối tượng tặng quà của Chủ tịch nước theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 2408/QĐ-CTN thì được tỉnh tặng bổ sung 300.000đồng/người.

Mức tặng 500.000 đồng/người, bao gồm: Người thờ cúng bà mẹ Việt Nam anh hùng. Người thờ cúng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên đang hưởng trợ cấp hàng tháng; đại diện còn lại thân nhân chủ yếu liệt sĩ (cha, mẹ, vợ, chồng, con, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (loại trừ đại diện thân nhân chủ yếu gia đình liệt sĩ đã hưởng quà Trung ương tặng); vợ hoặc chồng liệt sĩ có chồng hoặc vợ khác đang hưởng trợ cấp hàng tháng; tuất thương binh, bệnh binh, lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, chất độc hóa học từ trần đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động kháng chiến hưởng theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người hoạt động kháng chiến hưởng theo Quyết định 53/2010/QĐ – TTg ngày 20/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Người hoạt động kháng chiến hưởng theo Quyết định 62/2011/QĐ – TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người của Thủ tướng Chính phủ hưởng theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

Đối với hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội, mức tặng 400.000 đồng/hộ nghèo; 350.000 đồng/hộ cận nghèo.

Đối tượng bảo trợ xã hội, mức tặng 400.000 đồng (tiền ăn 200.000 đồng + quần áo 200.000đồng/người) gồm các đối tượng: Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng (đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng); trẻ em lang thang; trẻ em khuyết tật đang đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; trẻ em mồ côi đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Nguyệt Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *