Học sinh mầm non dừng đến trường, các lớp từ 1 đến 7 chuyển sang hình thức học trực tuyến kể từ ngày 17/3/2022

Thứ ba – 15/03/2022 21:50

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và truyền thông, UBND các huyện, thành phố Cà Mau về việc tổ chức dạy và học đối với cấp mầm non và tiểu học theo sự chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy tại cuộc họp giao ban giữa Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN vào ngày 14/3/2022.

Học sinh từ lớp 1 đến lớp 7 chuyển sang học trực tuyến theo chương trình chính khóa.

 
Theo đó, từ ngày 17/3/2022 cho đến khi có thông báo mới, cấp học mầm non cho trẻ dừng đến trường. Phụ huynh chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tại nhà. UBND các huyện, thành phố Cà Mau chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo rà soát nhu cầu của phụ huynh cần gửi trẻ, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, chọn 01 – 02 điểm trường trung tâm trên địa bàn đảm bảo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, công tác phòng, chống dịch COVID-19 để tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo nhu cầu của phụ huynh; kinh phí thực hiện theo quy định.

Học sinh từ lớp 1 đến lớp 7 chuyển sang học trực tuyến theo chương trình chính khóa. Giáo viên vẫn đến lớp dạy theo chương trình và lịch phân công của nhà trường. Phòng học được kết nối camera, giáo viên tạo đường link để học sinh học tại nhà. Trường hợp những em học sinh có nhu cầu học trực tiếp và được sự thống nhất của phụ huynh thì vẫn đến lớp học trực tiếp bình thường. Những trường chưa đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị truyền dẫn, thì trước mắt tiếp tục duy trì các lớp học trực tuyến như trước đây qua các phần mềm ứng dụng và dạy học qua truyền hình. giao Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể phù hợp với quy định chung của ngành. Những trường học trên địa bàn chưa có ca nhiễm COVID-19 hoặc có ca nhiễm nhưng vẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch, trên cơ sở tham khảo và được sự đồng thuận của đa số phụ huynh học sinh thì có thể tổ chức dạy học trực tiếp. Giao Chủ tịch UBND huyện, thành phố xem xét, quyết định.

Từ lớp 8 đến lớp 12: giáo dục phổ thông (kể cả GDTX) tiếp tục tổ chức dạy và học trực tiếp theo quy định của Ngành Giáo dục và Đào tạo.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các cơ quan báo chí tăng cường thông tin, tuyên truyền để các cơ sở giáo dục, phụ huynh học sinh nắm, tạo đồng thuận và phối hợp thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *