Giao định mức số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo kinh phí hoạt động năm 2022

Thứ năm – 06/01/2022 00:05

Giao định mức số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo kinh phí hoạt động năm 2022

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định giao định mức số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo kinh phí hoạt động năm 2022.
 


Năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được tạm giao 19 biên chế làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo kinh phí hoạt động.


Theo đó, giao định mức số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên năm 2022 là 2.965 người. Trong đó, định mức số lượng người làm việc cấp tỉnh 2.717 người và định mức số lượng người làm việc cấp huyện 248 người.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau có trách nhiệm sắp xếp lại định mức số lượng người làm việc của các đơn vị thuộc phạm vị quản lý của cơ quan, đơn vị mình trong tổng định mức số lượng người làm việc được giao năm 2022, báo cáo UBND tỉnh để theo dõi, quản lý theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị có yêu cầu điều chỉnh định mức số lượng người làm việc, giao Giám đốc Sở Nội vụ thông báo điều chỉnh trong tổng định mức số lượng người làm việc đã giao cho cơ quan, đơn vị và báo cáo UBND tỉnh.

Nguyệt Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *