Giai đoạn 2026 - 2030, mỗi năm thành lập mới khoảng 100 tổ hợp tác, từ 20 hợp tác xã trở lên

Thứ tư - 05/01/2022 01:00

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định ban hành Đề án đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 (Đề án).
 

Phấn đấu có khoảng 15% HTX được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động trong giai đoạn 2021 - 2021.
 

Thực hiện Đề án này, giai đoạn 2021 - 2025, mỗi năm thành lập mới khoảng 80 tổ hợp tác (THT), từ 18 - 20 hợp tác xã (HTX), nâng tổng số đến năm 2025 có 1.411 THT, 300 HTX; mỗi huyện, thành phố xây dựng và hoàn thiện ít nhất 01 mô hình HTX điển hình tiên tiến để nhân rộng ra địa bàn toàn tỉnh. Phấn đấu đến năm 2025, có từ 1 - 2 Liên hiệp hợp tác xã (LHHTX); có 60% - 70% HTX, LHHTX hoạt động có hiệu quả (tốt, khá); cán bộ quản lý của HTX có 40% - 50% trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp, có 30% - 40% HTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp; có 25% HTX nông nghiệp liên kết sản xuất, kinh doanh theo mô hình liên kết chuỗi giá trị; có 25% HTX nông nghiệp được hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng (nhà xưởng, sân phơi, trụ sở làm việc...). Có khoảng 15% THT, HTX được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động. Có khoảng 120 cán bộ quản lý HTX đã qua đào tạo đạt trình độ đại học, cao đẳng trở lên; có 10% - 15% số HTX có lao động trẻ tốt nghiệp cao đẳng đại học về làm việc có thời hạn tại các HTX nông nghiệp.

Đến giai đoạn 2026 - 2030, mỗi năm thành lập mới khoảng 100 THT, từ 20 HTX trở lên, nâng tổng số đến năm 2030 có 1.911 THT, 401 HTX; mỗi huyện, thành phố xây dựng và hoàn thiện ít nhất 02 mô hình HTX điển hình tiên tiến để nhân rộng ra địa bàn toàn tỉnh; Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh hàng năm giải ngân vốn đạt từ 95% trở lên. Phấn đấu đến năm 2030, thành lập thêm 01 LHHTX; có 70% - 80% HTX, 100% LHHTX hoạt động có hiệu quả (tốt, khá); cán bộ quản lý của HTX có trên 70% trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp, có trên 50% HTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp; có 30% HTX nông nghiệp liên kết ản xuất, kinh doanh theo mô hình liên kết chuỗi giá trị; có trên 35% HTX nông nghiệp được hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng (nhà xưởng, sân phơi, trụ sở làm việc...). Có khoảng 5% THT, HTX được củng cố, kiện toàn nâng chất lượng hoạt động. Có khoảng 200 cán bộ quản lý HTX đã qua đào tạo đạt trình độ đại học, cao đẳng trở lên; có 20% HTX có lao động trẻ tốt nghiệp cao đẳng, đại học về làm việc có thời hạn tại các HTX nông nghiệp.

Mục tiêu của Đề án nhằm đẩy mạnh việc củng cố và phát triển các loại hình hợp tác trong các ngành, lĩnh vực kinh tế trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc, giá trị HTX và các quy định của pháp luật. Khuyến khích xây dựng mối liên kết giữa các HTX, THT với doanh nghiệp nhằm hỗ trợ nhau trong sản xuất, mở rộng quy mô, nhằm hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Nâng cao chất lượng hoạt động của kinh tế tập thể, HTX theo tinh thần hợp tác trong cộng đồng dân cư, tạo thêm nhiều việc làm, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của các thành viên, góp phần xóa đói, giảm nghèo, đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

NT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây