Cung cấp test nhanh đến người dân có nhu cầu sử dụng

Thứ tư – 25/08/2021 10:12

Để kịp thời thực hiện việc xét nghiệm nhanh, sàng lọc tách F0, F1 ra khỏi cộng đồng, phục vụ mục tiêu phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đạt hiệu quả nhanh nhất và cao nhất, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo Sở Y tế; UBND các huyện, thành phố Cà Mau cung cấp test nhanh đến người dân có nhu cầu sử dụng.

Hướng dẫn trực tiếp phương pháp test nhanh Covid-19 để chủ động sàng lọc, tách F0, F1 ra khỏi cộng đồng, tổ chức cách ly kịp thời.

Hướng dẫn trực tiếp phương pháp test nhanh Covid-19 để chủ động sàng lọc, tách F0, F1 ra khỏi cộng đồng, tổ chức cách ly kịp thời.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố Cà Mau và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương xét nghiệm nhanh, sàng lọc tách F0, F1 ra khỏi cộng đồng nhằm ngăn chặn các chuỗi lây nhiễm ra cộng đồng, đặc biệt là tại các khu vực cách ly y tế, khu vực phong tỏa, các địa bàn khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao. Trong đó lưu ý sử dụng, bố trí nguồn nhân lực ngành y tế đảm bảo phù hợp, có thể xem xét sử dụng cả lực lượng y tế của các bệnh viện ngoài công lập, phòng khám tư nhân, đội ngũ y bác sĩ đã nghỉ hưu… để phối hợp thực hiện việc lấy mẫu test nhanh.

Cung cấp số lượng test nhanh Covid-19 cho các trạm y tế xã, phường, thị trấn để cung cấp cho người dân có nhu cầu (giá bán ra bằng với giá mua vào).

Hướng dẫn trực tiếp phương pháp test nhanh Covid-19 (03 ngày/lần, test mẫu gộp) để các công ty, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức, tổ Covid-19 cộng đồng hướng dẫn người dân tự thực hiện để chủ động sàng lọc, tách F0, F1 ra khỏi cộng đồng, tổ chức cách ly kịp thời.

Triển khai và hướng dẫn cho các cơ sở y tế có giường bệnh thực hiện việc xét nghiệm sàng lọc cho người đến khám bệnh ngoại trú bằng phương pháp test nhanh, mẫu gộp. Sử dụng ngân sách nhà nước hoặc nguồn kinh phí hợp pháp, xã hội hóa để thực hiện nội dung này.

UBND các huyện, thành phố Cà Mau thông báo cho các công ty, doanh nghiệp được phép hoạt động trên địa bàn có nhu cầu sử dụng test nhanh cho công nhân, người lao động của doanh nghiệp liên hệ với Sở Y tế xem xét cho mượn trước và thu hồi, trả lại sau cho Sở Y tế theo thỏa thuận.

Ngoài ra, chỉ đạo tổ Covid-19 cộng đồng rà soát nắm số lượng người dân của hộ gia đình, hộ kinh doanh cá thể có nhu cầu test nhanh Covid-19, tổng hợp, liên hệ trạm y tế của các địa phương để hỗ trợ cung cấp test nhanh cho người dân để tự thực hiện (giá bán ra bằng với giá mua vào).

Nguyệt Thanh – camau.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *