Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác để thực hiện 10 công trình, dự án trong năm 2022

Thứ hai – 27/12/2021 09:36

Hội đồng nhân dân tỉnh vừa ban hành Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác để thực hiện công trình, dự án năm 2022 trên đia bàn tỉnh.

Ảnh minh họa.
 

Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác để thực hiện 10 công trình, dự án trong năm 2022, với tổng diện tích 25,23 ha. Trong đó, đất trồng lúa 24,81 ha; đất rừng phòng hộ 0,42 ha.

Trong 10 công trình, dự án cần phải chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai thực hiện trong năm 2022, có 04 dự án ở thành phố Cà Mau, 01 dự án ở huyện Thới Bình, 02 dự án ở huyện U Minh, 02 dự án ở huyện Trần Văn Thời và 01 dự án ở huyện Phú Tân.

UBND tỉnh tổ chức thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *