Cà Mau phân bổ 250.000 liều vắc xin Vero Cell mũi 1, đợt 16

Thứ năm – 21/10/2021 21:52

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành quyết định về việc phân bổ vắc xin Covid-19 Vero Cell đợt 16.


Thời gian thực hiện tiêm vắc xin đợt 16 trong 08 ngày.


Theo đó, phân bổ 250.000 liều vắc xin Vero Cell mũi 1, đợt 16 trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Thời gian thực hiện tiêm vắc xin đợt 16 từ ngày 22 – 29/10/2021. Đối tượng tiêm là toàn thể người dân từ 18 tuổi trở lên tại các huyện, thành phố Cà Mau, thứ tự ưu tiên theo Nghị quyết 21/NQ-CP và người dân sinh sống ở khu vực thành thị, nơi tập trung đông người.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố xem xét, quyết định đối tượng cụ thể. Đối với Sở Y tế tiếp nhận, bảo quản, phân bổ vắc xin; hướng dẫn các huyện, thành phố Cà Mau, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đúng quy trình, an toàn tiêm chủng, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được giao phối hợp với Sở Y tế tiếp nhận, vận chuyển lượng vắc xin trên theo đúng quy định, chia thành các đợt cho phù hợp với điều kiện, bàn giao cho Sở Y tế để phân bổ cho các huyện, thành phố. UBND các huyện, thành phố Cà Mau chọn đối tượng, danh sách người từ 18 tuổi trở lên đúng đối tượng, đảm bảo sử dụng vắc xin hiệu quả, đúng mục đích, chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *