Cà Mau bổ sung thêm hơn 700 giường ở cơ sở cách ly tập trung

Chủ nhật – 18/07/2021 12:19

Theo kế hoạch điều chỉnh, bổ sung các cơ sở cách ly tập trung ứng phó tình hình dịch Covid-19 trong tình hình mới, tỉnh Cà Mau bổ sung hơn 700 giường ở cơ sở cách ly tập trung.

Cơ sở cách ly tập trung tại Trường Dân tộc Nội trú, tại phường 1, thành phố Cà Mau; quy mô 168 giường.

Trước đó, các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh có 700 giường; trong đó, cấp tỉnh 350 giường, cấp huyện 350 giường. Nay điều chỉnh, bổ sung thành 13 cơ sở cách ly, với quy mô 1.424 giường.

Tuyến tỉnh có 05 khu cách ly tập trung, tổng 738 giường (bổ sung thêm 03 khu và bỏ 01 khu tại Trung đoàn Bộ binh 896 xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, 90 giường). Tuyến huyện có 08 khu cách ly, 686 giường.

Danh sách giường

Đối với cơ sở cách ly điều trị, trước đó Cà Mau đã bố trí 110 giường gồm: Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau 20 giường, Bệnh viện Sản – Nhi 10 giường; Bệnh viện đa khoa, Trung tâm Y tế có giường bệnh 8 huyện: mỗi đơn vị 10 giường bệnh cách ly (trừ Bệnh viện đa khoa thành phố Cà Mau không đủ điều kiện). Nay điều chỉnh bổ sung thành 240 giường. Trong đó, tuyến tỉnh gồm Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau 40 giường (20 giường bệnh nhân nặng, 20 giường nhẹ và trung bình); Bệnh viện Sản – Nhi 40 giường (20 giường bệnh nhân nặng, 20 giường nhẹ và trung bình). Tuyến huyện, điều chỉnh 08 đơn vị trên, mỗi đơn vị có 20 giường điều trị bệnh nhân Covid-19 nhẹ và trung bình. Tổng số 160 giường.

Nguyệt Thanh – camau.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *