Từ 00 giờ ngày 15/7, tạm dừng tất cả các loại xe kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách đến/về địa phương

Thứ tư – 14/07/2021 03:05

Đó là chỉ đạo hỏa tốc của Chủ tịch UBND tỉnh tại công văn 3715, được ban hành vào sáng ngày 14/7/2021 để đối phó với tình hình dịch Covid-19 liên tục diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh.
 


Tạm dừng tất cả các loại xe kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách đến/về địa phương.


Để chủ động kiểm soát tình hình dịch bệnh, không để lây lan trong cộng đồng, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tạm dừng tất cả các loại xe kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách (xe chạy tuyến cố định, xe hợp đồng, xe bus, xe taxi, xe công nghệ, xe ôm…) từ các tỉnh khác đến, về địa bàn tỉnh Cà Mau kể từ 00 giờ ngày 15/7/2021 cho đến khi có chỉ đạo tiếp theo.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải; UBND các huyện, thành phố Cà Mau chỉ đạo các chốt, trạm kiểm soát dịch Covid-19 tại các cửa ngõ ra, vào tỉnh thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo này.

Nguyệt Thanh – camau.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *