Triển khai tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

Thứ năm – 28/04/2022 00:42

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo Sở Y tế; Công an tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thành phố Cà Mau triển khai tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi theo tinh thần Công văn số 1815, ngày 08/4/2022 của Bộ Y tế.
 

Khám sàng lọc cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trước khi tiêm vắc xin phòng Covid-19.
 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố Cà Mau và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, đảm bảo kịp thời để đạt được hiệu quả phòng bệnh tốt nhất. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Bộ Y tế yêu cầu việc triển khai tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi phải thực hiện nghiêm túc hướng dẫn quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vắc xin Covid-19 hướng dẫn quy trình xác thực thông tin người dân trên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 do Bộ Y tế ban hành. Bắt buộc 100% các cơ sở tiêm chủng triển khai tiêm, nhập dữ liệu đầy đủ, chính xác và thực hiện ký số chứng nhận trên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19, hoàn thành ngay trong ngày. Tăng cường công tác phối hợp giữa ngành y tế cơ sở và lực lượng công an cơ sở trong việc xác minh, xác thực thông tin công dân khi thực hiện tiêm chủng Covid-19. Tăng cường công tác truyền thông hướng dẫn người dân sử dụng chức năng phản ánh thông tin tiêm chủng trên Cổng Thông tin tiêm chủng Covid-19 (tại địa chỉ https://tiemchungcovid19.gov.vn) trong trường hợp sai sót thông tin tiêm chủng Covid-19.

Nguyệt Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *