Tổ chức làm việc online tại nhà nếu có tiếp xúc trực tiếp với người từ vùng có dịch

Thứ ba – 08/06/2021 08:35

Từ 00 giờ ngày 07/6/2021 đến 00 giờ ngày 14/6/2021, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi có tiếp xúc trực tiếp với người từ vùng có dịch, phải tự cách ly tại nhà, tổ chức làm việc online tại nhà, không đến cơ quan, đơn vị làm việc cho đến khi người từ vùng có dịch về hết thời gian cách ly. Giao Thủ trưởng đơn vị triển khai và giám sát việc thực hiện nội dung này.

Nguồn tin: https://camau.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *