Tiếp tục hỗ trợ tiền ăn cho F0 và F1 tại các bệnh viện dã chiến, cơ sở cách ly tập trung

Chủ nhật – 09/01/2022 10:34

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo Sở Tài chính về việc hỗ trợ tiền ăn cho người đang điều trị Covid-19 (F0) và người đang thực hiện cách ly (F1) tại các bệnh viện dã chiến, cơ sở cách ly tập trung.Mức hỗ trợ cho F0 và Fl tại các bệnh viện dã chiến, cơ sở cách ly tập trung là 80.000 đồng/người/ngày.

Theo chủ trương đã được HĐND tỉnh thống nhất, sẽ hỗ trợ 80.000 đồng/người/ngày cho F0 và Fl tại các bệnh viện dã chiến, cơ sở cách ly tập trung, thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2022 đến khi có chủ trương mới.

Nhằm đảm bảo kịp thời thực hiện việc hỗ trợ, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ cân đối nguồn kinh phí, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị phụ trách bệnh viện dã chiến, cơ sở cách ly tập trung thực hiện việc hỗ trợ tiền ăn cho F0 và F1 tại các bệnh viện dã chiến, cơ sở cách ly tập trung theo đúng quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *