Thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid – 19

Thứ ba – 12/10/2021 09:38

Ngày 12/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid – 19.

Người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa vào tỉnh phải thực hiện nghiêm túc việc ghi chép lại hành trình vận chuyển, các điểm dừng nghỉ dọc đường…
 

Nội dung công văn nêu rõ, ngày 11/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2157 về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Để tổ chức triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị  thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tiếp tục thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế; yêu cầu người dân hạn chế ra đường khi chưa thật sự cần thiết.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo sử dụng cơ sở vật chất Trường Cao đẳng cộng đồng và Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh để làm khu cách ly tạm thời đối với người vào tỉnh cần thực hiện xét nghiệm và sàng lọc. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh khẩn trương tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm sàng lọc và trả kết quả trong ngày. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau chỉ đạo, phối hợp, sàng lọc nhanh đối với những người cách ly tạm thời để điều phối cách ly phù hợp theo quy định. Trong đó, lưu ý thời gian cách ly đảm bảo đúng theo quy định (bao gồm cả thời gian đã được cách ly tạm thời).

Đối với việc xử lý vi phạm người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa vào tỉnh, trong quá trình hoạt động, người điều khiển phương tiện phải thực hiện nghiêm túc việc ghi chép lại hành trình vận chuyển, các điểm dừng nghỉ dọc đường, dừng để đổ nhiên liệu cho phương tiện, đến các cơ sở y tế đủ điều kiện để xét nghiệm SARS-CoV-2, dừng trong các trường hợp cấp thiết khác. Trong quá trình dừng, đỗ người điều khiển phương tiện và người đi theo phương tiện phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau chỉ đạo các lực lượng thực hiện nhiệm vụ kiểm soát làm rõ từng hành vi vi phạm cụ thể đối với người điều khiển phương tiện để xử lý cho phù hợp. Đối với các trường hợp dừng đỗ có lý do chính đáng như: Dừng để đổ nhiên liệu cho phương tiện, đến các cơ sở y tế đủ điều kiện để xét nghiệm SARS-CoV-2, dừng trong các trường hợp cấp thiết khác thì không xử lý vi phạm hành chính (trừ trường hợp lên, xuống hàng hóa không đúng quy định và vi phạm các quy định về phòng, chống dịch). Trường hợp người điều khiển phương tiện thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch mà chỉ vi phạm hành chính như lên, xuống hàng hóa sai bến bãi quy định… nhưng giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn trong thời hạn trong 72 giờ thì xử lý vi phạm hành chính và hướng dẫn, tạo điều kiện rời khỏi địa bàn tỉnh đối với xe ngoài tỉnh. Trường hợp giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 hết thời hạn thì thực hiện cách ly y tế tạm thời (không bắt buộc phải đưa vào khu cách ly tập trung), thực hiện test nhanh nếu có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 thì xử lý vi phạm hành chính và hướng dẫn, tạo điều kiện rời khỏi địa bàn tỉnh. Đồng thời, có văn bản thông báo cho chủ doanh nghiệp đăng ký phương tiện vi phạm biết. Nếu vi phạm lần thứ 2 thì xử phạt nghiêm đối với người điều khiển phương tiện và doanh nghiệp theo quy định (cấm không cho phương tiện vào địa bàn tỉnh).

Đối với việc người dân không được ra đường từ 21 giờ ngày hôm trước đến 04 giờ ngày hôm sau, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các lực lượng tuần tra, kiểm soát, tùy tình hình cụ thể, nếu người dân ra đường có lý do chính đáng (như: nhà có người bệnh, xử lý các trường họp khẩn cấp…) thì không xử phạt. Trừ những trường hợp cố tình vi phạm hoặc làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì xử lý nghiêm theo quy định. Trong điều kiện nguồn nhân lực tham gia công tác phòng, chống dịch còn hạn chế, yêu cầu các đơn vị vận động những người đã tiêm đủ 02 liều vắc xin hoặc người đã khỏi bệnh Covid-19 còn trong thời hạn 06 tháng (sau khi hoàn thành cách ly theo quy định), có điều kiện hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 thì tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch (như: Tổ Covid cộng đồng, các bệnh viện dã chiến, các khu cách ly… ).

Đối với giáo viên, học sinh, sinh viên của tỉnh đang còn ở các tỉnh, thành phố, giao Sở Giáo dục và Đào tạo lập danh sách, thông báo cho giáo viên, học sinh, sinh viên đang ở ngoài tỉnh khẩn trương thu xếp, trở về địa phương. Đồng thời, yêu cầu các tỉnh, thành phố hỗ trợ cho giáo viên, học sinh, sinh viên được trở về tỉnh Cà Mau để học tập, công tác. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh, Sở Y tế chỉ đạo các lực lượng kiểm soát người vào tỉnh căn cứ vào danh sách cung cấp của Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc thẻ giáo viên, thẻ học sinh, thẻ sinh viên, giấy tờ hợp lệ khác để xem xét, cho vào tỉnh, thực hiện các biện pháp xét nghiệm, cách ly y tế theo quy định.

Đối với việc cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác ngoài tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định, nhưng phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước khi quyết định (về thành phần tham dự, thời gian, địa điểm…). Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch của chuyến công tác.

Hồng Nhung – camau.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *