Tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19

Thứ tư – 16/02/2022 10:57

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo Giám đốc Sở Y tế; Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thành phố Cà Mau; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19.
 

Khẩn trương tuyên truyền, vận động người dân tham gia tiêm vắc xin, trên tinh thần tiêm nhanh nhất, an toàn nhất, đạt tỷ lệ bao phủ cao nhất.
 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế khẩn trương điều chuyển vắc xin của các huyện, thành phố còn tồn đọng đến các đơn vị có nhu cầu để tiêm dứt điểm số lượng vắc xin được phân bổ. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát, theo dõi số liệu tiêm vắc xin theo địa bàn xã, phường, thị trấn; từng huyện, thành phố Cà Mau; số liệu, thời gian người cần tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại; chuẩn bị kế hoạch, lịch từng đợt tiêm cụ thể từ nay cho đến hết tháng 4/2022. Xây dựng kế hoạch, phương án tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, tổ chức tiêm ngay khi được Trung ương phân bổ vắc xin.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau chấn chỉnh ngay tình trạng tiêm vắc xin chậm trễ; khẩn trương tuyên truyền, vận động người dân tham gia tiêm vắc xin, trên tinh thần tiêm nhanh nhất, an toàn nhất, đạt tỷ lệ bao phủ cao nhất. Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tăng cường các bàn tiêm di động để tiêm cho những người dân không tự di chuyển đến điểm tiêm cố định. Trên cơ sở lượng vắc xin phân bổ, huy động toàn bộ năng lực tiêm chủng của đơn vị để tiêm cho người dân trong thời gian sớm nhất, tuyệt đối không để tồn đọng vắc xin đã được phân bổ.
Nguyệt Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *