Phổ biến tuyên truyền video clip hướng dẫn người lao động tự lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19

Thứ bảy – 25/12/2021 10:01

Sở Công Thương tỉnh vừa công văn đề nghị Đài Phát thanh – Truyền hình, Sở Y tế tỉnh, UBND các huyện, thành phố Cà Mau, các doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phổ biến tuyên truyền video clip hướng dẫn người lao động tự lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh (gọi chung là doanh nghiệp) trên địa bàn tỉnh.


Tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn người lao động tự lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19.


Theo đó, Sở Công Thương tỉnh đề nghị các doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc xét nghiệm định kỳ cho người lao động; bố trí cơ sở thu dung, điều trị F0; phối hợp phân loại, điều trị F0 và cách ly F1 của doanh nghiệp theo đúng quy định tại Công văn số 8173/UBND-NNTN của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đối với công tác tuyên truyền: Sở Công Thương đã phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau và Sở Y tế hoàn thành việc xây dựng video clip về tuyên truyền, hướng dẫn tự lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho người lao động. Sở Công Thương gửi video clip về tuyên truyền, hướng dẫn nêu trên đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, dịch vụ thương mại để tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến việc lấy mẫu xét nghiệm bằng nhiều hình thức (trình chiếu trên hệ thống tivi, loa phát thanh nội bộ của doanh nghiệp và gửi video clip qua zalo, facebook của người lao động,…) để người lao động biết thực hiện. Đồng thời, đề nghị UBND các huyện, thành phố Cà Mau phối hợp triển khai, phổ biến video clip nêu trên đến các doanh nghiệp, các xã phường thị trấn trên địa bàn để tuyên truyền rộng rãi trong toàn dân.

Đối với chế độ thông tin báo cáo đề nghị các doanh nghiệp thực hiện cập nhật dữ liệu có liên quan (số lao động đang làm việc, kế hoạch xét nghiệm cho người lao động, cơ sở thu dụng điều trị của doanh nghiệp, số lượng F0 đang điều trị, F0 đã khỏi bệnh,… ) định kỳ hàng ngày vào biểu thống kê trên Google Drive. UBND các huyện, thành phố Cà Mau chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố Cà Mau rà soát, cập nhật các doanh nghiệp còn hoạt động; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc nhập dữ liệu hàng ngày theo biểu thống kê.

Các doanh nghiệp không chấp hành nghiêm túc việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch và chế độ thông tin báo cáo theo yêu cầu của cơ quan chức năng sau khi đã được các cơ quan chức năng đôn đốc, nhắc nhở sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *