Phân công 06 thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tham gia chỉ đạo hoạt động tại 04 chốt, trạm

Thứ năm – 08/07/2021 03:24

Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống Covid-19 tỉnh (Ban chỉ đạo) vừa ký quyết định phân công thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tham gia chỉ đạo hoạt động tại trạm kiểm soát ở tuyến Quốc lộ 1 và tuyến Quản Lộ Phụng Hiệp; tuyến Quốc lộ 63 và tuyến đường Xuyên Á.
 

 


Thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh sẽ tham gia chỉ đạo hoạt động tại 04 chốt, trạm kiểm soát.


Theo đó, phụ trách trạm kiểm soát Covid-19 tại tuyến Quốc lộ 1 và tuyến Quản Lộ Phụng Hiệp gồm các đồng chí: Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì; đồng chí Lê Tuấn Hải, Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau, thành viên Ban Chỉ đạo; đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, thành viên Ban Chỉ đạo.

Phụ trách trạm kiểm soát Covid-19 tại tuyến Quốc lộ 63 và tuyến đường Xuyên Á gồm các đồng chí: Đoàn Quốc Khởi, Giám đốc Sở Tài chính, thành viên Ban Chỉ đạo, chủ trì; đồng chí Lý Minh Vững, Chủ tịch UBND huyện Thới Bình, thành viên Ban Chỉ đạo; đồng chí Nguyễn Văn Đen, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, thành viên Ban Chỉ đạo.

Đối với các chốt, trạm kiểm soát Covid-19 do cấp huyện, thành phố thành lập, giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm.

Các thành viên được phân công chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình hoạt động tại các chốt, trạm được phân công phụ trách; đảm bảo các chốt, trạm kiểm soát thực hiện nghiêm công tác rà soát, khai báo y tế, sàng lọc đối tượng phục vụ cho công tác phòng, chống dịch theo quy định.

Các thành viên được phân công phụ trách được trưng dụng cán bộ, nhân viên đơn vị mình quản lý để phục vụ nhiệm vụ được phân công, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Động thái này của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 nhằm kiểm soát chặt người đến/về tỉnh Cà Mau trong thời gian tới.

Nguyệt Thanh – https://camau.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *