Phân bổ 113.440 liều vắc xin phòng Covid-19 đợt 28

Thứ tư – 12/01/2022 10:36

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định phân bổ vắc xin phòng Covid-19 đợt 28 trên địa bàn tỉnh.
 Đảm bảo tiếp nhận, bảo quản và tiêm nhanh nhất, an toàn, đạt tỷ lệ bao phủ vắc xin cao nhất.


Số lượng vắc xin phòng Covid-19 được phân bổ đợt 28 cho 09 huyện, thành phố Cà Mau là 113.440 liều. Trong đó, gồm 100.000 liều Astra Zeneca và 13.440 liều Moderna. Thời gian hoàn thành việc phân bổ vắc xin trước ngày 15/01/2022.

Theo đó, tiêm mũi 3 bao gồm liều bổ sung, liều nhắc lại cho tất cả người dân từ 18 tuổi trở lên, đủ điều kiện tiêm: Liều bổ sung cho người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ 2 liều vắc xin Vero Cell, đủ thời gian theo quy định, sử dụng vắc xin Astra Zeneca hoặc Moderna (Modema ưu tiên cho người lớn tuổi, người có bệnh nền); liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm 2 mũi vắc xin Astra Zeneca đủ thời gian theo quy định Bộ Y tế, sử dụng vắc xỉn Astra Zeneca.

Tiêm vét mũi 1, mũi 2 cho tất cả người dân từ 12 tuổi trở lên, đủ điều kiện tiêm theo quy định.

Sở Y tế tiếp nhận, bảo quản, phân bổ, điều phối số liều vắc xin cấp cho các đơn vị ở huyện, thành phố Cà Mau, hướng dẫn Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố Cà Mau, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện quyết định đúng quy trình, an toàn tiêm chủng, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, quản lý đối tượng sau tiêm. Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật rà soát điều phối vắc xin giữa các huyện, thành phố Cà Mau, các đơn vị được giao tiêm vắc xin đảm bảo tiêm nhanh nhất, an toàn, đạt tỷ lệ bao phủ vắc xin cao nhất. 

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau xây dựng và triển khai kế hoạch, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn rà soát, vận động người dân trên địa bàn đủ điều kiện tiêm vắc xin tiến hành tiêm, đảm bảo đạt tỉ lệ người được tiêm vắc xin cao nhất, sớm nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *