Đến ngày 04/10, toàn tỉnh còn 07 khu vực đang phong tỏa

05/10/2021 02:07:09 PM

Theo Sở Y tế tỉnh Cà Mau, tính đến ngày 04/10/2021 trên địa bàn tỉnh hiện còn 07 khu vực đang phong tỏa, với 397 hộ dân, 1.391 khẩu.
 Khu vực đang phong tỏa tại khóm 7, phường 5, thành phố Cà Mau.


Trong đó, thành phố Cà Mau có 05 khu vực đang phong tỏa gồm: Khóm 1, phường 4, với 168 hộ, 610 khẩu; khóm 6, phường 9, với 33 hộ, 97 khẩu; ấp 4 và ấp 5, xã Tân Thành, với 17 hộ, 55 khẩu; khóm 7, phường 5, với 53 hộ, 153 khẩu; khóm 1, phường 6, với 68 hộ, 297 khẩu.

Ở huyện Cái Nước có 01 khu vực đang phong tỏa tại ấp Mỹ Điền, xã Đông Thới, với 30 hộ, 81 khẩu.

Ở huyện Đầm Dơi có 01 khu vực đang phong tỏa tại ấp Hiệp Hòa, xã Ngọc Chánh (lần 2), với 28 hộ, 98 khẩu.

Nguyệt Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *