CÀ MAU PHÂN BỔ 117.000 LIỀU VẮC XIN PFIZER TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành quyết định phân bổ vắc-xin đợt 35 trên địa bàn tỉnh.
 

Thời gian tiêm hoàn thành trước ngày 20/4/2022.


Theo đó, tiêm mũi bổ sung cho người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin Vero Cell, đủ thời gian theo quy định. Tiêm mũi nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm liều bổ sung hoặc liều cơ bản đủ thời gian theo quy định. Tiêm vét cho những người từ 12 tuổi trở lên chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Y tế tiếp nhận, bảo quản, phân bổ, điều phối số liều vắc xin cấp cho các đơn vị các huyện, thành phố, hướng dẫn Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện quyết định đúng quy trình, an toàn tiêm chủng, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, quản lý đối tượng sau tiêm, báo cáo về Bộ Y tế, UBND tỉnh. Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật rà soát điều phối vắc xin giữa các huyện, thành phố, các đơn vị được giao tiêm vắc xin đảm bảo tiêm nhanh nhất, an toàn, đạt tỷ lệ bao phủ vắc xin cao nhất.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau xây dựng và triển khai kế hoạch, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn rà soát, vận động người dân trên địa bàn đủ điều kiện tiêm vắc xin tiến hành tiêm, đảm bảo đạt tỷ lệ người được tiêm vắc xin cao nhất, sớm nhất.

Theo cổng TTĐT CM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *