Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ảnh hưởng dịch Covid-19

Thứ ba – 27/07/2021 04:22

Tỉnh Cà Mau sẽ tạo thuận lợi cho sản xuất – kinh doanh, đẩy mạnh tiêu thụ nông sản và hỗ trợ tiêu thụ nông sản, thúc đẩy xuất, nhập khẩu và lưu hàng hóa. Đây là một trong những nội dung trong kế hoạch hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh vừa ban hành.
 

 
Cà Mau đã và đang triển khai nhiều cơ chế, chính sách của nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp.


Ngoài nội dung trên, tỉnh Cà Mau còn tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi về tiếp cận vốn, tín dụng, tài chính, bảo hiểm xã hội, thuế và hải quan; đảm bảo an ninh, trật tự; cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp; hỗ trợ chính sách cho người lao động và người sử dụng lao động; theo dõi, giám sát, hỗ trợ và phòng, chống dịch Covid-19 và theo dõi, nắm bắt thông tin phản ánh của doanh nghiệp.

Thông qua việc thực hiện kế hoạch nhằm kịp thời, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, cơ chế, chính sách; đẩy mạnh tiêu thụ nông sản và hỗ trợ tiêu thụ nông sản của các địa phương vùng dịch; khắc phục tình trạng giá nguyên liệu tăng cao; không để gián đoạn trong sản xuất, lưu thông hàng hóa của doanh nghiệp. Đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh, an toàn đời sống và sức khỏe nhân dân, ứng phó làm giảm thiểu đến mức thấp nhất tác động của dịch bệnh Covid-19 đến đời sống và kinh tế – xã hội.

Nguyệt Thanh – camau.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *