Bán hàng hóa đảm bảo đủ tiêu dùng của người dân, tránh trường hợp thu gom, tích trữ gây khan hiếm, sốt giá

Chủ nhật – 18/07/2021 12:12

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh liên quan đến công tác quản lý, điều hành và ổn định giá cả thị trường nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi người dân mua sắm trong tình hình dịch bệnh Covid-19.

Siêu thị Co.opmart Cà Mau niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Siêu thị Co.opmart Cà Mau niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài chính, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau và thủ trưởng các đơn vị có liên quan khẩn trương chỉ đạo thực hiện các biện pháp quản lý, điều hành và ổn định giá cả thị trường nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi người dân mua sắm trong tình hình dịch bệnh Covid-19.

Trước mắt, Ban Quản lý chợ, các cơ sở, hộ kinh doanh tạp hóa và các cửa hàng tiện lợi; siêu thị, trung tâm thương mại, doanh nghiệp, công ty kinh doanh, mua bán hàng hóa,… khẩn trương thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 theo hướng dẫn của ngành y tế tại địa điểm mua bán, kinh doanh, giao dịch; niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; bán hàng hóa đảm bảo đủ tiêu dùng của người dân, tránh trường hợp thu gom, tích trữ hàng hóa gây khan hiếm, sốt giá…; hướng dẫn người dân giữ khoảng cách trong mua bán; vận động, giải thích người dân mua hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng thiết yếu, không để tích trữ.

Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ giá cả thị trường và xử lý nghiêm theo thẩm quyền đối với các trường hợp vi phạm về giá (niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết,…), chất lượng hàng hóa, buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ, găm hàng, mua gom hàng hóa hoặc lợi dụng dịch bệnh, khan hiếm hàng hóa để tăng giá bán bất hợp lý, ảnh hưởng đến đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh.

Thủ trưởng các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát các nhiệm vụ được giao tại Phương án số 01/PA-UBND ngày 09/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau khẩn trương thực hiện, đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn tỉnh ứng phó dịch bệnh Covid -19; trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, vượt thẩm quyền, kịp thời phản ánh về Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo thực hiện.

Định kỳ 15 giờ hàng ngày, các đơn vị có liên quan báo cáo kết quả thực hiện, gửi về Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *