Từ ngày 11/9/2021, công nhân phải sử dụng giấy đi đường có gắn mã QR Code

Thứ năm – 09/09/2021 09:33

Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh đối với Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện và thành phố Cà Mau về việc hướng dẫn doanh nghiệp cấp giấy đi đường cho công nhân trên địa bàn tỉnh.


Từ ngày 11/9/2021, công nhân phải sử dụng giấy đi đường đúng quy định có gắn mã QR Code.


Nội dung công văn nêu rõ, tại mục 1, phụ lục 2, Quy định được ban hành kèm theo Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cà Mau, có quy định: “Giao doanh nghiệp cấp giấy đi đường cho công nhân (từ nơi ở đến nhà máy, nội dung, thời gian, cung đường,…. quy định như trước đây), nhưng doanh nghiệp phải báo cáo danh sách đến UBND cấp xã nơi công nhân ở (cư trú, tạm trú) để phối hợp theo dõi, quản lý. Ngoài ra, cơ quan chức năng sẽ phối hợp, hướng dẫn doanh nghiệp cấp mã QR Code gắn liền với giấy đi đường cho công nhân (để kiếm soát người ra đường trên hệ thống)”. 

Đã qua, cơ quan chức năng đã chủ động hướng dẫn cho doanh nghiệp thực hiện việc cấp giấy nói trên.Tuy nhiên, một số doanh nghiệp có số lượng công nhân nhiều, nhân viên kỹ thuật chưa thạo việc nên tiến độ cấp giấy không đạt yêu cầu cho việc đi lại của công nhân. Doanh nghiệp kiến nghị cho phép: tạm thời cấp giấy đi đường cho công nhân theo mẫu cũ (chưa gắn được mã QR Code theo quy định).

Để tạo điều kiện cho công nhân được đi lại, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Trước mắt, từ nay đến hết ngày 10/9/2021 cho phép công nhân được sử dụng giấy đi đường theo mẫu cũ (chưa gắn mã QR Code trên giấy đi đường). Sau thời gian trên, công nhân phải sử dụng giấy đi đường đúng quy định (có gắn mã QR Code trên giấy đi đường). 

Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau chỉ đạo lực lượng tại các chốt, trạm kiểm soát chặt chẽ giấy đi đường của công nhân theo đúng quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *