Đất nông nghiệp từ 100m2 trở lên sẽ được xem xét cho phép tách thửa kể từ ngày 10/12/2021

Thứ sáu – 10/12/2021 23:25

Đó là một trong những nội dung nằm trong Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 của UBND tỉnh Cà Mau ban hành quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với một số loại đất. 


Đất nông nghiệp từ 100m2 trở lên sẽ được xem xét cho phép tách thửa kể từ ngày 10/12/2021 (ảnh minh họa).

Theo đó, đối với đất trồng lúa, đất bằng trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác: Thửa đất nằm trong khu vực quy hoạch sử dụng đất và Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt là đất ở và vị trí thửa đất đã đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, tuyến cấp điện hoặc cấp thoát nước), đảm bảo hạ tầng kỹ thuật trong khu vực (trừ đất ở tại khu vực nông thôn) thì diện tích tối thiểu được tách thửa được quy định như sau: tối thiểu 100m2 đối với khu vực phường thuộc thành phố Cà Mau, 150m2 đối với khu vực thị trấn và 200m2 đối với khu vực các xã.

Đối với thửa đất nằm trong khu vực quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện; quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt là đất nông nghiệp (đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản, làm muối và đất nông nghiệp khác) thì diện tích tối thiểu được tách thửa được quy định như sau: tối thiểu 300m2 đối với khu vực phường, thị trấn; 500m2 đối với khu vực các xã. Kích thước tối thiểu chiều rộng và chiều dài của thửa đất phải bằng hoặc lớn hơn 05m.

Đối với đất ở, diện tích tối thiểu được phép tách thửa là 40m2 đối với khu vực phường, thị trấn; 50m2 đối với khu vực các xã.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *