Chủ động chuẩn bị các kịch bản, phương án cao nhất phòng, chống dịch Covid-19

17/07/2021 12:21:15 PM 

Đây là ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh tại công văn chỉ đạo các sở: Y tế, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Lao động – Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông; thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau trong việc triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với thành phố Hồ Chí Minh và 26 tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ về phòng, chống dịch Covid-19.


Các bệnh viện trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh khẩn trương rà soát, cập nhật các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công phụ trách.

Sở Y tế căn cứ vào chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống dịch Covd-19 triển khai cho các đơn vị, địa phương, cơ sở về công tác tổ chức cách ly, khoanh vùng dập dịch và điều trị bệnh nhân; quản lý các đối tượng F0, Fl, F2 đảm bảo đúng quy định.

Chủ động rà soát, chuẩn bị nguồn lực về con người, tổ chức tập huấn, đào tạo, nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn, tay nghề đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch.

Rà soát, tham mưu chủ động chuẩn bị các kịch bản, phương án cao nhất cho tình hình diễn biến xấu hơn, cao hơn để không bị động, lúng túng, bất ngờ. Rà soát, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, phù hợp với tình hình mới.

Sở Tài chính căn cứ vào quy định của Điều 22, Luật Đấu thầu để huớng dẫn cho Sở Y tế và các đơn vị liên quan thực hiện mua sắm sinh phẩm, trang thiết bị phòng, chống dịch; trong đó, vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong thẩm quyền, đặt mục tiêu chăm sóc, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết.

Hướng dẫn, tham mưu cấp có thẩm quyền cắt giảm các khoản chi tiêu không cần thiết để tập trung cho phòng, chống dịch, mua trang thiết bị, hỗ trợ lực lượng phòng, chống dịch tuyến đầu và tập trung cho mua và tiêm vắc xin.

Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai phương án đảm bảo nguồn hàng hóa, nhu yếu phẩm đầy đủ, dồi dào và vận chuyển kịp thời để phục vụ đời sống của người dân, không để tình trạng thừa, thiếu cục bộ hoặc ứ đọng, không kịp vận chuyển, phân phối hàng hóa, nhu yếu phẩm đến nơi sử dụng và người dân.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai việc hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, theo nội dung nghị quyết 68, và quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Tham mưu UBND tỉnh báo cáo hàng ngày kết quả thực hiện gửi trực tiếp về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định.

Sở Giao thông vận tải phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn các phương tiện giao thông đường thủy, đường bộ hoạt động đảm bảo công tác vận chuyển hàng hóa phục vụ tình hình sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp và người dân.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông tổ chức tuyên truyền về tình hình phòng, chống dịch phải nhanh chóng, kịp thời, chính xác, có phân tích, đánh giá để người dân hiểu đúng, tin tưởng và tham gia tích cực vào công tác phòng, chống dịch với tinh thần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực”.

Nguyệt Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *