Thực hiện các chế độ đặc thù trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

21/08/2021 02:00:55 PMimage Màu chữ  Cỡ chữ 

Để kịp thời hỗ trợ, động viên, khích lệ tinh thần của các lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là các lực lượng tuyến đầu, Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau thực hiện các chế độ đặc thù trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đảm bảo việc chi trả các chế độ kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng tham gia chống dịch.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố Cà Mau căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ và các văn bản có liên quan để thực hiện các chế độ đặc thù cho các đối tượng tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; đảm bảo việc chi trả các chế độ kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng, không bỏ sót đối tượng theo quy định. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên nắm tình hình thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp thời hướng dẫn hoặc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, chủ động tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí thực hiện hoặc hỗ trợ các địa phương trong trường hợp không đủ nguồn kinh phí.

Nguyệt Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *