Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các chuỗi cung ứng

22/08/2021 03:04:41 PMimage Màu chữ  Cỡ chữ 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo Sở Công Thương; UBND các huyện, thành phố Cà Mau tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các chuỗi cung ứng.
 Yêu cầu các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ truyền thống thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.


Qua kiểm tra hoạt động của các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ trên địa bàn tỉnh cho thấy còn nhiều chợ truyền thống chưa thực hiện tốt các quy định theo hướng dẫn của ngành Y tế. Trong đó, một số nơi Ban Quản lý/Tổ Quản lý chợ không kiểm soát số người vào chợ, tình trạng tập trung đông người còn xảy ra ở nhiều nơi, người buôn bán và người mua chưa thực hiện đảm bảo khuyến cáo “5K”… 

Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch đối với các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ truyền thống (kể cả chợ tạm, chợ tự phát) theo Hướng dẫn số 274, ngày 24/7/2021 của Sở Công Thương về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ truyền thống, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu xây dựng hướng dẫn (tạm thời) riêng, phù hợp đối với từng loại hình cơ sở và đặc thù của tỉnh.

UBND các huyện, thành phố Cà Mau tăng cường trách nhiệm của các Ban Quản lý/Tổ Quản lý chợ; yêu cầu các tiểu thương, cơ sở kinh doanh cam kết thực hiện các quy định phòng, chống dịch; vận động thực hiện các hình thức che chắn, ngăn cách phù hợp giữa người bán với người mua, người bán với người bán; thường xuyên tuyên truyền, kiểm soát việc chấp hành, xử lý nghiêm đối với những trường hợp cố tình vi phạm các quy định.

Nguyệt Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *