Họp Ban Chỉ đạo hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh

Thứ sáu – 10/12/2021 23:24

Chiều ngày 10/12/2021, đồng chí Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh về tổng kết công tác hỗ trợ khởi nghiệp trong năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022.


Đại biểu tham dự cuộc họp.


Năm 2021, công tác hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Đã thành lập các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp; tổ chức các sự kiện, các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường dành cho cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp; thực hiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và truyền thông khởi nghiệp. Trong năm, có 40 dự án, ý tưởng đăng ký tham gia khởi nghiệp. Qua đó, xét chọn được 6 dự án trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục và kinh phí hỗ trợ gồm: Trồng và phát triển sản phẩm từ các loại cây chịu mặn có giá trị kinh tế cao thích ứng biến đổi khí hậu; ba khía Đầm Dơi – sản phẩm xây dựng thương hiệu quê hương; sản xuất mắm cá mào gà; đưa NONI trở thành sản phẩm chăm sóc sức khỏe phổ biến cho mọi người; tôm rang Ngọc Giàu; nhân nuôi nấm dược liệu đông trùng hạ thảo mô hình “Nông nghiệp đô thị” khép kín.

Tại cuộc họp, thành viên Ban Chỉ đạo đã có ý kiến góp ý về công tác hỗ trợ khởi ngiệp của tỉnh như; tăng cường công tác truyền thông đến các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp về kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh; mời các chuyên gia tham gia tập huấn gợi mở các ý tưởng khởi nghiệp; thành lập quỹ hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh…

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: hỗ trợ khởi nghiệp là nhiệm vụ quan trọng nên phải tập trung chỉ đạo thực hiện trong năm 2022. Trong đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong các  tầng lớp nhân dân để tìm ra các ý tưởng khởi nghiệp có tiềm năng để hướng dẫn hỗ trợ khởi nghiệp; nghiên cứu gắn hoạt động hướng nghiệp với khởi nghiệp sáng tạo trong đối tượng sinh viên; nghiên cứu xây dựng sổ tay tiêu chí đánh giá bình chọn ý tưởng khởi nghiệp. Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu, tổng hợp ý kiến các thành viên đưa vào nhiệm vụ năm 2022 và gửi lại cho từng thành viên góp ý; nghiên cứu thành lập quỹ hỗ trợ khởi nghiệp để huy động nguồn lực phục vụ cho các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh; xem xét thành lập các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, nhưng phải phát huy được hiệu quả trong hỗ trợ khởi nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *