Hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên các phương tiện vận tải đường thủy nội địa vào tỉnh để giao/nhận hàng hóa

16/07/2021 04:16:28 PM 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau vừa có hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên các phương tiện vận tải đường thủy nội địa vào tỉnh Cà Mau để giao/nhận hàng hóa.


Tất cả người đi trên phương tiện vận tải đường thủy nội địa phải có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 với kết quả âm tính.

Theo đó, các phương tiện vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa phải thực hiện việc giao, nhận hàng hóa tại các cảng, bến thủy nội địa và điểm tập kết hàng hóa, vật liệu phục vụ xây dựng công trình đã được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động.

Tất cả người đi trên phương tiện phải có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 với kết quả âm tính; thực hiện khai báo y tế điện tử bằng phần mềm Bluezone hoặc sử dụng mã QR Code và phải thực nghiêm thông điệp 5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế) trong suốt quá trình di chuyển, neo đậu giao/nhận hàng hóa tại cảng, bến thủy nội địa; không được tiếp xúc với người khác, không di chuyển qua phương tiện khác và không được lên bờ.

Thuyền trưởng (đại diện cho toàn bộ người đi trên phương tiện) lập bản cam kết gửi tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 và thực hiện theo đúng cam kết.

Đơn vị quản lý cảng, bến thủy nội địa, chủ đầu tư các dự án, công trình có tiếp nhận hàng hóa, vật liệu xây dựng từ phương tiện thủy nội địa chịu trách nhiệm thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa điểm giao, nhận hàng hóa thuộc quyền quản lý và chủ động thông tin đến chính quyền địa phương trước khi tiếp nhận phương tiện vào giao, nhận hàng hóa để thực hiện giám sát công tác phòng, chống dịch theo quy định.

Đơn vị vận tải hoặc doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có sử dụng phương tiện để vận chuyển hàng hóa thực hiện đăng ký: Phương án vận chuyển hàng hóa ra, vào tỉnh Cà Mau; danh sách người đi trên phương tiện.

Phương án vận chuyển; danh sách người đi trên phương tiện, gửi về Sở Giao thông vận tải qua địa chỉ hộp thư điện tử thanhcmvr@gmail.com để tổng hợp và thông tin đến các đơn vị có liên quan phối hợp kiểm tra, giám sát.

NT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *