Danh mục Tiêu dùng 24h khuyến mãi

Triển khai thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại hội nghị trực tuyến thi hành Luật Phòng, chống ma túy, Covid-19 và an toàn thực phẩm

Thứ hai – 03/01/2022 10:51 Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các sở: Y tế, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy…