Danh mục Ẩm thực du lịch điểm đến

Hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên các phương tiện vận tải đường thủy nội địa vào tỉnh để giao/nhận hàng hóa

16/07/2021 04:16:28 PM  Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau vừa có hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên các phương tiện vận tải đường thủy nội địa vào tỉnh Cà Mau để giao/nhận hàng hóa. Tất…